حکومت افغانستان با طالبان در طول عید فطر آتش بس اعلام کرد

حکومت افغانستان اعلام کرد به مناسبت عید فطر با سازمان طالبان آتش بس یک هفته ایی اعلام کردند

987922
حکومت افغانستان با طالبان در طول عید فطر آتش بس اعلام کرد

حکومت افغانستان اعلام کرد به مناسبت عید فطر با سازمان طالبان آتش بس یک هفته ایی اعلام کردند.

ولی حکومت افغانستان در عین حال اعلام داشت که عملیات مبارزه با سازمان تروریستی داعش و دیگر سازمانهای تروریستی ادامه خواهد یافت.

اشرف غنی رئیس دولت افغانستان در حساب تویتر خود نوشت : بموجب تقویم هجری مقررات آتش بس از 27 امین روز ماه مبارک رمضان تا 5 امین روز عید فطر ادامه خواهد یافت.

بموجب تقویم میلادی مقررات آتش بس تا 20 ام ژوئن ادامه خواهد یافت.

بدرستی معلوم نیست آیا طالبان تصمیم حکومت افغانستان برای اعلام آتش بس را رعایت خواهد کرد یا خیر؟خبرهای مرتبط