واکنش فوآد معصوم به تصمیم مجلس عراق

رئیس جمهور عراق تصمیم مجلس این کشور در مورد باطل کردن قسمتی از آرای انتخابات عمومی در کشور را مغایر با قانون اساسی دانست

982966
واکنش فوآد معصوم به تصمیم مجلس عراق

فوآد معصوم رئیس جمهور عراق اعلام کرد : تصمیم مجلس عراق در مورد باطل شمردن بخشی از نتایج انتخابات عمومی مغایر با قانون اساسی این کشور است.

در اطلاعیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهوری عراق آمده است : ما معتقدیم تصمیم دو روز پیش مجلس عراق مبنی بر باطل کردن بخشی از نتایج انتخابات عمومی در این کشور و نیز شمردن بخشی دیگر با دست مغایر با قانون اساسی و دیگر قوانین معتبر در کشور است.

از سوی دیگر بموجب گزارش تلویزیون دولتی عراق ، فوآد معصوم در چهارچوب تصمیم مجلس عراق مبنی بر غیر معتبر بودن برخی از نتایج انتخابات از دادگاه فدرآل عراق خواست تا اطلاعیه ایی در این زمینه صادر کند.

مجلس عراق دو روز پیش با اکثریت آرا تصمیم گرفت تا تمامی آرای  رای دهندگان در خارج از کشور باطل شده و ده درصد آرا داخل کشور نیز با دست شمرده شود.خبرهای مرتبط