تصویب لایحه قانونی مبارزه با تجاوز در عربستان

در عربستان سعودی که زنان از ماه آینده رانندگی را آغاز خواهند کرد، مجلس شورا "لایحه قانونی مربوط به مبارزه با جرم تجاوز" را تصویب کرد

980987
تصویب لایحه قانونی مبارزه با تجاوز در عربستان

در عربستان سعودی که زنان از ماه آینده رانندگی را آغاز خواهند کرد، مجلس شورا "لایحه قانونی مربوط به مبارزه با جرم تجاوز" را تصویب کرد. 

به گزارش SPA خبرگزاری رسمی عربستان سعودی، یحیی بن عبدالله سامان معاون رئیس مجلس شورای این کشور اظهار داشت، مجلس به دستور سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی، لایحه قانونی مبارزه با تجاوز ارائه  شده از سوی وزارت کشور را به مذاکره گذاشته و تصویب کرده است. 

سامان گفت این طرح برای تصویب تقدیم پادشاه عربستان سعودی شده است. 

طرح مذکور شامل "مبارزه با تجاوز، پیشگیری از آزارهای جنسی، مجازات مجرمینی که مرتکب این جرم شده اند، حفظ فرد متضرر، حفظ غرور و آزادی فرد متضرر" می باشد. 

این طرح برای قانونی شدن باید به تایید پادشاه برسد. خبرهای مرتبط