تداوم آتش بس نسبی در روستاهای مابین خط مقدم مناطق ادلب و حما

روز جمعه در روستاهای مابین ادلب و حما، با وساطت ریش سفیدان منطقه توافق آتش بسی نسبی میان مخالفان و نیروهای رژیم صورت گرفته است.

965740
تداوم آتش بس نسبی در روستاهای مابین خط مقدم مناطق ادلب و حما

در سوریه، هم رژیم بشار اسد و هم مخالفان، در روستاهای مابین خط مقدم مناطق ادلب و حما از چهار روز قبل به پایبندی خود به آتش بس ادامه می دهند.

روز جمعه در روستاهای مابین ادلب و حما، با وساطت ریش سفیدان منطقه توافق آتش بسی نسبی میان مخالفان و نیروهای رژیم صورت گرفته است.

با توجه به  این توافقنامه، به مدت یک ماه هر روز از ساعت 6 صبح تا 20 شب از سوی طرفین حمله ای رخ نخواهد داد.

این آتش بس بر اساس درخواست تعدادی از غیرنظامیان ساکن در این منطقه برای فراهم شدن امکان داشت و برداشت محصول از زمین های کشاورزی انجام شده است.

افرادی که در منطقه زندگی می کنند، در حال  برداشت محصول از زمین های کشت شده خود هستند.
 خبرهای مرتبط