پوتین از وضعیت بغرنج جهانی اظهار نگرانی کرد

پوتین : وضعیت جهان نگران کننده است، با گذشت زمان نیز وضعیت بغرنج تری بخود می گیرد، امیدواریم که عقل سلیم حاکمفرما شود

949592
پوتین از وضعیت بغرنج جهانی اظهار نگرانی کرد

ولادیمر پوتین رئیس دولت روسیه در پی پیام های تویتری دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه " روسیه آماده باش ، موشک های هوشمند به سراغت می آیند " سخنانی ایراد کرد.

پوتین در سخنان خود چنین گفت : وضعیت جهان نگران کننده است، با گذشت زمان نیز وضعیت بغرنج تری بخود می گیرد، امیدواریم که عقل سلیم حاکمفرما شود.

پوتین در دیدار با سفیرکبیران جدید کشورهای مختلف در روسیه رابطه با دیپلماسی روس اطلاعاتی ارائه کرده و تاکید نمود : حوادث واقع در جهان به گونه ایی نیست که نگران کننده نباشد. اوضاع جهان شکل بغرنج تری بخود می گیرد و امیدواریم که بالاخره عقل سلیم حکمفرما شده ، روابط بین الملل به یک سطح سازنده رسیده و سیستم کل جهانی با ثبات تر و قابل پیش بینی تر شود.خبرهای مرتبط