حمله انتحاری در افغانستان جان دو نفر را گرفت

انتحارگر در خلال مراسمی در شهرستان ووتا پور به شاه ولی همت نماینده شورای استانی کونار نزدیک شده و بمب همراه خود را منفجر کرد

941290
حمله انتحاری در افغانستان جان دو نفر را گرفت

در حمله انتحاری در ولایت کونار افغانستان 2 نفر جان خود را از دست داد. 

غنی مصمم سخنگوی استانداری کونار اظهار داشت، انتحارگر در خلال مراسمی در شهرستان ووتا پور به شاه ولی همت نماینده شورای استانی کونار نزدیک شده و بمب همراه خود را منفجر کرده است. 

همت و یک نفر از محافظینش جان خود را از دست داده و یک نفر دیگر مجروح شده است. 

مسئولیت حمله را تاکنون هیچ گروه و یا سازمانی بر عهده نگرفته است.

 

 خبرهای مرتبط