30 نفر در آذربایجان جان باخت

در آتش سوزی واقع در یک مرکز تداوی معتادان مواد مخدر در باکو پایتخت آذربایجان 30 نفر جان باخت

921280
30 نفر در آذربایجان جان باخت

در آتش سوزی واقع در یک مرکز تداوی معتادان مواد مخدر در باکو پایتخت آذربایجان 30 نفر جان باخت.

بموجب اطلاعیه صادره از سوی وزارت وضعیت اضطراری ، این آتش سوزی در ساعات صبح امروز در شهرستان ختایی باکو بوقوع پیوست.

در پی آتش سوزی تعداد زیادی آمبولانس و اکیب های اطفا حریق به منطقه اعزام شد.خبرهای مرتبط