44 فلسطینی با گلوله پلاستیکی سربازان اسرائیلی زخمی شد

در نتیجه مداخله سربازان اسرائیلی به فلسطینیانی که در شهر اریحه، اعلام قدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی آمریکا را مورد اعتراض قرار دادند، 44 نفر زخمی شد

898105
44 فلسطینی با گلوله پلاستیکی سربازان اسرائیلی زخمی شد

در نتیجه مداخله سربازان اسرائیلی به فلسطینیانی که در شهر اریحه، اعلام قدس به عنوان پایتخت اسرائیل از سوی آمریکا را مورد اعتراض قرار دادند، 44 نفر زخمی شد. 

در اطلاعیه منتشره از سوی هلال احمر فلسطین آمده است، اکیب های درمانی، 44 فلسطینی را که در اثر اصابت گلوله پلاستیکی سربازان اسرائیل مجروح شده بودند را درمان کردند. 

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی سخنانی در ششم دسامبر، قدس را به عنوان پایتخت اسرائیل اعلام کرده و دستور انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس را صادر کرده بود. 

فلسطینیان از آن روز تاکنون در نقاظط مختلف کرانه غربی رود اردن و غزه، تظاهرات اعتراض آمیز برگزار می کنند. خبرهای مرتبط