انفجار بمب در پاکستان جان سه سرباز را گرفت

این حمله، اکیب امهای بمب در منطقه وزیرستان شمالی را مورد هدف قرار داد

874667
انفجار بمب در پاکستان جان سه سرباز را گرفت

در نتیجه انفجار بمب در پاکستان سه سرباز کشته شد. 

این حمله، اکیب امهای بمب در منطقه وزیرستان شمالی را مورد هدف قرار داد. 

کامران عفریدی یکی از مسئولین حکومتی اظهار داشت، در خلال کار اکیب امهای بمب در منطقه غلام خان در وزیرستان شمالی، بمب جاسازی شده در کنار جاده منفجر شد. 

سربازان در نتیجه این انفجار جان خود را از دست دادند. 

هیچ گروه و یا سازمانی تاکنون مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

در تاریخ 5 دسامبر بمب جاسازی شده در یک موتورسیکلت در حال پارک در کنار جاده در منطقه میر علی در وزیرستان شمالی، در خلال عبور خودروی نظامی منفجر شد. در نتیجه  این انفجار نیز 6 نفر جان خود را از دست داد. 

 خبرهای مرتبط