امور احداث دیوار امنیتی در مرز مشترک ترکیه و سوریه ادامه دارد

احداث بخش 781 کیلومتری این دیوار امنیتی به پایان رسید

امور احداث دیوار امنیتی در مرز مشترک ترکیه و سوریه ادامه دارد

 

امور احداث دیوار امنیتی 911 کیلومتری در مرز مشترک ترکیه و سوریه ادامه دارد.

در این چهارچوب احداث بخش 781 کیلومتری این دیوار به پایان رسید.

این بخش از دیوار از بلوکهای بتنی 7 تنی تشکیل یافته است.

بلوکهای مذکور دارای 2 متر عرض و 3 متر ارتفاع می باشند.

در نظر است احداث این دیوار که در نزد افکار عمومی بعنوان سد ترک شناخته شده و بعد از سد چین بطول 8 هزار و 850 متر و دیوار واقع در مرز مشترک امریکا و مکزیک بطول 3 هزار و 500 کیلومتر، سومین دیوار طولانی جهان می باشد، در ماههای آغازین سال آینده به پایان برسد.

این دیوار بمنظور جلوگیری از عبورهای غیرقانونی احداث می شود.خبرهای مرتبط