هئیت سازمان ملل جرایم بشری داعش در عراق را تحقیق خواهد کرد

پیش نویس قطعنامه ارائه شده از سوی انگلستان به سازمان ملل متحد با آرای مثبت 15 کشور مورد قبول قرار گرفت

812352
هئیت سازمان ملل جرایم بشری داعش در عراق را تحقیق خواهد کرد

شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم به تشکیل یک هیئت برای تحقیق پیرامون جرایم جنگی سازمان تروریستی داعش در عراق و جمع آوری دلیل و مدارک در این زمینه گرفت. 

پیش نویس قطعنامه ارائه شده از سوی انگلستان به سازمان ملل متحد با آرای مثبت 15 کشور مورد قبول قرار گرفت.

بموجب این تصمیم هیئتی از سوی سازمان ملل برای تحقیق پیرامون جرایمی که سازمان تروریستی داعش در عراق مرتکب شده و نسل کشی مردم منطقه توسط این سازمان تروریستی تشکیل خواهد یافت.

ابراهیم جعفری وزیر امورخارجه عراق ماه گذشته با ارسال نامه ایی به آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرده بود عاملین جرایم جنگی و بشریت داعش در خاکهای تحت اشغال عراق بایستی محاکمه شوند.

امل کلونی همسر جرج کلونی هنرپیشه معروف نیز در ماه مارس از حکومت عراق دعوت کرده بود که از سازمان ملل برای مجازات عاملین جرایم جنگی در عراق بویژه بر علیه زنان ایزدی کمک درخواست کند.خبرهای مرتبط