12 غیرنظامی در حملات هوایی به جنوب ادلب جان باختند

در حملات هوایی 3 روز اخیر به مناطق جنوب ادلب 12 غیرنظامی جان خود را از دست دادند

12 غیرنظامی در حملات هوایی به جنوب ادلب جان باختند

براثر حملات هوایی 3 روز اخیر به 13 منطقه در جنوب ادلب به عنوان یکی از مناطق عاری از درگیری، 12 غیرنظامی جان خود را از دست داده اند.

طی این مدت، منطقه خان شیخون 16، سکیک 5، حمیدیه 4 و چندین منطقه و روستای دیگر در جنوب ادلب به دفعات مورد حمله هوایی رژیم قرار گرفته اند.

در حمله هوایی امروز به خان شیخون، منطقه ای که حمله شیمیایی رژیم اسد به آن در 4 آوریل گذشته باعث مرگ 100غیرنظامی شده بود، 3 نفر از اعضای یک خانواده جان باختند.

در حمله چند روز پیش به این منطقه 3 کودک جان باخته و 1 زن نیز زخمی شده بود. همچنین در حمله مجدد به یک مدرسه در روستای خطیب در این منطقه یک زن جان باخت.

روز سه شنبه نیز 3 مرکز درمانی و بیمارستان متعلق به دفاع غیرنظامی سوریه (کلاه سفیدها) حمله شد.

هویت هواپیماهای حمله کننده به این مناطق مشخص نشده است.خبرهای مرتبط