ادامه استثمار و خشونت جنسی ایزدی ها توسط داعش

در سوریه هر روز 3 هزار زن و کودک ایزدی در معرض استثمار و خشونت جنسی سازمان تروریستی داعش قرار می گیرند

783604
ادامه استثمار و خشونت جنسی ایزدی ها توسط داعش

در سوریه هر روز 3 هزار زن و کودک ایزدی در معرض استثمار و خشونت جنسی سازمان تروریستی داعش قرار می گیرند.

کمیسیون مستقل بین المللی تحقیقات سوریه در سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه ایی به وضعیت ایزدی های اسیر که در انتظار نجات داده شدن از دست سازمان تروریستی داعش بسر می برند، جلب دقت نمود.

در این بیانیه ضمن اشاره به اینکه سازمان تروریستی داعش به قتل عام ایزدی ها که سه سال پیش آغاز کرده بود، ادامه می دهد اعلام شد : هزاران مرد ایزدی هنوز مفقود هستند. سه هزار زن و کودک ایزدی نیز هر روز در معرض تجاوز و اعمال خشونت سازمان تروریستی داعش قرار می گیرند.

در بیانیه کمیسیون مذکور از تمامی طرفین متخاصم با سازمان تروریستی داعش خواستار آزادسازی ایزدی ها از دست داعش گردید.خبرهای مرتبط