یاریهای ترکیه به مردم یمن ادامه دارد

لوازم پزشکی ارسال شده از سوی جمعیت هلال احمر ترکیه به یمن، به عدن که در موقعیت پایتخت موقت این کشور قرار دارد، رسید

یاریهای ترکیه به مردم یمن ادامه دارد

لوازم پزشکی ارسال شده از سوی جمعیت هلال احمر ترکیه به یمن، به عدن که در موقعیت پایتخت موقت این کشور قرار دارد، رسید.

یاری 6 کانتینری که از طرف جمال بالفقیح معاون رئیس کمیته عالی یاری یمن تحویل گرفته شد، شامل 47 تن دارو و لوازم پزشکی مختلف می باشد.

بالفقیح طی سخنانی در خلال تحویل گرفتن یاریها با تاکید براینکه، یاریهای جمعیت هلال احمر ترکیه به مردم یمن شایان تقدیر می باشد، بپاس یاریها از ترکیه سپاسگزاری کرد.

مصطفی آیدین رئیس هیئت هلال احمر در یمن نیز با اشاره براینکه، از رسیدن صحیح و سالم یاریها به یمنی ها خشنود می باشیم، اظهار داشت، امیدواریم که یاریهای مذکور درد و رنج مردم یمن را کاهش بدهد.خبرهای مرتبط