در عملیات برون مرزی نیروهای مسلح ترک 3 تروریست بهلاکت رسیدند

در عملیات هوایی در مناطق زاپ و متینا در شمال عراق، سه سپر تسلیحاتی و 2 غار امحا گردید

در عملیات برون مرزی نیروهای مسلح ترک 3 تروریست بهلاکت رسیدند

 

در عملیات هوایی در مناطق زاپ و متینا در شمال عراق، سه سپر تسلیحاتی و 2 غار امحا گردید.

براساس بررسیهای اولیه، 3 تروریست نیز که در صدد انجام اقدام تروریستی بودند، بهلاکت رسیدند.

ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه با انتشار اطلاعیه ای اعلام داشت، جنگنده های متعلق به نیروی هوایی ترک عصر دیروز بعد از ارزیابی گزارشات دریافت شده؛ در مناطق زاپ و متینا عملیات هوایی ترتیب دادند.

در عملیات که طی آن پناهگاههای متعلق به سازمان تروریستی مورد هدف قرار گرفتند، 3 سپر تسلیحاتی و 2 غار امحا شده و 3 تروریست نیز بهلاکت رسیدند.

جنگنده ها در پی اتمام عملیات، با امنیت به پایگاههای خود بازگشتند.خبرهای مرتبط