گذرگاه مرزی هوایی بابل در مرز ترکیه و سوریه مجددا باز شد

گذرگاه مرزی هوایی بابل در مقابل گذرگاه مرزی جیلوه گوزو واقع در مرز مشترک ترکیه و سوریه، در پی پایان درگیریها بین گروههای مخالف رژیم اسد باز شد

گذرگاه مرزی هوایی بابل در مرز ترکیه و سوریه مجددا باز شد

 

گذرگاه مرزی هوایی بابل در مقابل گذرگاه مرزی جیلوه گوزو واقع در مرز مشترک ترکیه و سوریه، در پی پایان درگیریها بین گروههای مخالف رژیم اسد مجددا باز شد.

محمد حسن عابدین معاون مدیر گذرگاه مرزی هوایی بابل طی سخنانی اظهار داشت، گذرگاه مرزی که بدلیل درگیریها بسته شده بود، باز شده و اداره غیرنظامی که دو سال پیش تاسیس یافته است، به ماموریت خود ادامه می دهد.

عابدین با اشاره براینکه، ورود و خروج و دیگر امور گمرکی در گذرگاه بطور عادی به پیش برده می شود، گفت، ورود تریلرهای حامل یاریهای انسانی و تریلرهای تجاری به سوریه آغاز شده است.

عابدین افزود، هیچ تهدیدی علیه گذرگاه مرزی مورد بحث نمی باشد.

گذرگاه مرزی هوایی بابل در چهارچوب اهدافی چون ارسال کمکهای بشردوستانه، بازگشت آندسته از شهروندان سوری که در ایام عید به کشورشان رفته بودند و گذرهای تجاری مورد استفاده قرار می گیرد.خبرهای مرتبط