عربستان سعودی یک نهاد امنیتی جدید تاسیس می‌کند

بر اساس دستور جدید دیوان پادشاهی عربستان سعودی٬ این کشور اقدام به تأسیس یک نهاد امنیتی جدید کرده است

عربستان سعودی یک نهاد امنیتی جدید تاسیس می‌کند

بر اساس حکم منتشر شده از سوی دیوان پادشاهی عربستان سعودی٬ به منظور جلوگیری از تمرکز امنیت ملی در یک سازمان، نهاد امنیتی جدید ایجاد می شود. قرار است این نهاد جدید در تمامی بخش‌ها و ادارات وابسته به وزارت کشور و سایر دستگاه‌های حکومتی این کشوردر زمینه امنیت ملی فعالیت کند.

به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان «SPA»، عبدالعزیز بن محمد الهویرینی به عنوان رئیس و عبدالله بن عبدالکریم بن عبدالعزیز الیسی نیز به عنوان معاون این نهاد جدید منصوب شده اند. این نهاد در مقابل پادشاه عربستان مسئول و پاسخگو خواهد بود.

نهادهای مدیریت کل پژوهش و آگاهی، نیروهای امنیتی ویژه، نیروهای واکنش سریع، اداره امنیت پرواز، اداره کل امور فنی، مرکز اطلاعات ملی و تمامی مسائل مربوط به ریاست دولت شامل مبارزه با تروریسم و حمایت مالی زیر مجموعه این نهاد جدید خواهد بود. این نهاد از اکتبر 2017 شروع به فعالیت خواهد کرد.

وزیر کشور و ريئس نهاد جدید امنیتی عربستان عضو شورای امور سیاسی و امنیتی این کشور که پیشتر تاسیس شده و مشغول فعالیت است نیز خواهند ش.

حمد العوهلی، رئیس گارد پادشاهی نیز از سمتش برکنار شده و سرلشکر سهیل المطیری به جای وی در این سمت منصوب شد. همچنین سلیمان بن نایف بن عبدالله آل کسری که انجام امور شخصی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان را بر عهده داشت برکنار شده و تامر بن نبیل عبدالله نصیف به جای وی تعیین شده است.

در بن محمد بن عبدالعزیز بن اصغر نیز که به عنوان رئیس دفتر امور شخصی محمد بن سلمان ولیعهد، بدر بن محمد بن عبدالعزیز بن اصغر نیز به عنوان رئیس دفتر امور شخصی محمد بن سلمان ولیعهد محمد بن عبدالله بن ابراهیم نیز به عنوان هیئت رئيسه بازار سرمایه منصوب شد و همچنین بسیاری از مسئولان نظامی عربستان سعودی ارتقا رتبه یافتند.


برچسب ها: عربستان سعودی

خبرهای مرتبط