دستگیری یکی از شاهزادگان سعودی

علت دستگیری این شاهزاده پخش ویدیویی در شبکه های اجتماعی است که در این ویدئو شاهزاده با چند تن از افراد دیگر درگیر می شود.

دستگیری یکی از شاهزادگان سعودی

براساس گزارش تلویزیون الاخباریه، یکی از رسانه های عربستان شاهزاده عبدالعزیز بن مساعد آل سعود یکی از شاهزادگان خاندان سلطنتی دستگیر شده است.

در این گزارش علت دستگیری این شاهزاده پخش ویدیویی در شبکه های اجتماعی است که در این ویدئو شاهزاده با چند تن از افراد دیگر درگیر می شود.

ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان پس از پخش این ویدئو دستور دستگیری و بازپرسی و همچنین حفاظت از مضروبان درگیری را داده است.

تصاویر پخش شده شاهزاده در این ویدئو واکنش بسیاری از شهروندان این کشور را در برداشته است.خبرهای مرتبط