نیروهای مسلح ترکیه مواضع متعلق به پ ک ک را مورد هدف قرار داد

در ساعات شب گذشته، واحدهای مرزی موجود در کیلیس، نزدیک به 40 شلیک برون مرزی انجام دادند

نیروهای مسلح ترکیه مواضع متعلق به پ ک ک را مورد هدف قرار داد

نیروهای مسلح ترکیه، مواضع متعلق به سازمان تروریستی جدایی طلب پ ک ک و پ ی د – ی پ گ، شاخه این سازمان در سوریه  که به تجاوز به ترکیه و ترکمنهای منطقه ادامه میدهد در آفرین را، مورد هدف قرار داد.

در ساعات شب گذشته، واحدهای مرزی موجود در کیلیس، نزدیک به 40 شلیک برون مرزی انجام دادند.

در نتیجه مورد هدف قرار دادن مواضع سازمان تروریستی، از این مواضع آتش به آسمان بلند شد.

صدای توپها و موشک اندازها، در مرکز شهر کیلیس نیز به گوش رسید.

در شهرستانهای عزز و آفرین وابسته به شهر حلب، نیز تنش در حد بالایی به چشم میخورد.

سازمان تروریستی پ ی د از مناطقی که تحت کنترل گرفته است، روستاهای ترکمن را مورد هدف قرار میدهد.

سربازان وابسته به ارتش آزاد سوریه در مسیر میان عزز و آفرین، نقاط کنترل جدید تاسیس کردند.خبرهای مرتبط