خبر فوری - رژیم سوریه هزاران جسد را در کوره سوزانده است

ایالات متحده امریکا اعلام داشت، رژیم سوریه هزاران جسد را در کوره سوزانده است

732711
خبر فوری - رژیم سوریه هزاران جسد را در کوره سوزانده است

ایالات متحده امریکا: "رژیم سوریه، جسد هزاران تن را که کشته بود در کوره سوزانده است."خبرهای مرتبط