اعلام محتوای سند پیشنهادی دی میستورا برای حل مسئله سوریه

این سند از چهار سرفصل متشکل است

699952
اعلام محتوای سند پیشنهادی دی میستورا برای حل مسئله سوریه

سند استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در سوریه در مورد محتویات مذاکرات روند انتقالی در سوریه که به هیئت های بشار اسد رئیس دولت سوریه و گروههای مخالف در خلال مذاکرات صلح سوریه در شهر ژنو سوئیس ارائه شده بود، به  دست خبرگزاری آناطولی رسید.

بموجب این سند که از سوی منابع سازمان ملل متحد تامین شده است، مذاکرات در 4 عنوان اصلی " مدیریت " ، " روند قانون اساسی " ، " برگزاری انتخابات " و " مبارزه با تروریسم، مدیریت امنیتی و اتخاذ تدابیر افزایش دهند جو اعتماد و اطمینان " به پیش برده خواهد شد.

در سر فصل " مدیریت " تاسیس یک نظام اداری قابل اعتماد، پر شمول، فاقد تبعیض مذهبی، تامین کننده خدمات و موسسات دولتی و حراست از حقوق بشر " پیش بینی می شود.

در سر فصل قانون اساسی تهیه یک قانون اساسی پر شمول، صاحب صلاحیت و شفاف و نظر خواهی از مردم قبل از به رفراندوم گذاشته شدن آن .

در سومین سر فصل به مباحثه گذاشته شدن این موضوع که آیا اولین رای گیری یک رای گیری قانون اساسی خواهد بود یا خیر؟

بدین وسیله شرکت فراریان از سوریه در انتخابات فراهم خواهد شد.

از سوی دیگر " اتحاد نیروهای مسلح و وضعیت جنگجویان خارجی " نیز در بین دیگر موضوعات مورد مباحثه قرار خواهد داشت.

در نظر است مذاکرات صلح ژنو که 23 ام ماه مارس آغاز شد تا اول آوریل ادامه یابد.خبرهای مرتبط