برگزاری نشست «قلب آسیا – روند استانبول» با موضوع افغانستان در باکو

در چارچوب روند استانبول که برای ایجاد امنیت در افغانستان و منطقه به رهبری ترکیه آغاز شده، مقامات بلند پایه کشورهای عضو سالی چند بار و وزرای امورخارجه این کشورها نیز حداقل یکبار در سال گردهم می آیند

693688
برگزاری نشست «قلب آسیا – روند استانبول» با موضوع افغانستان در باکو

اعضای کنفرانس قلب آسیا موسوم به «قلب آسیا – روند استانبول» با موضوع افغانستان و به میزبانی آذربایجان با شرکت نمایندگان برخی کشورها به ریاست مشترک حکمت خلیل کرزی، معاون وزیر امورخارجه افغانستان و کایا محمداف، رئیس اداره امنیت بین المللی وزارت امورخارجه جمهوری آذربایجان در باکو برگزار شد.

فاضل چورمان، مدیرکل آسیای جنوبی وزارت امورخارجه ترکیه نیز که در این نشست شرکت کرده بود، گفت: در چارچوب روند استانبول که برای ایجاد امنیت در افغانستان و منطقه به رهبری ترکیه آغاز شده، مقامات بلند پایه کشورهای عضو سالی چند بار و وزرای امورخارجه این کشورها نیز حداقل یکبار در سال گردهم می آیند.

کنفرانس قلب آسیا معروف به «قلب آسیا-روند استانبول» برای نخستین بار با محوريت بررسی اوضاع افغانستان در سطح وزیران امور خارجه، در سال 2011 به میزبانی شهر استانبول ترکیه که از مبتکران اصلی برگزاری آن بود٬ برگزار شد. به علت قرار گرفتن افغانستان در مرکز آسیا، نام «قلب آسیا - روند استانبول» برای این نشست انتخاب شد. کنفرانس قلب آسیا - روند استانبول دارای 14 دولت عضو است و 17 کشور و 12 سازمان بین المللی نیز با آن همکاری می کنند.خبرهای مرتبط