درعملیات جنگنده های ترکیه 11 تروریست بهلاکت رسیدند

در عملیات نیروهای مسلح ترکیه در شمال عراق 16 هدف متعلق به تروریستها امحا گردید

درعملیات جنگنده های ترکیه 11 تروریست بهلاکت رسیدند

 

نیروهای مسلح ترکیه در عملیات هوایی که در 28 ام فوریه در منطقه قندیل در شمال عراق ترتیب دادند، 11 تن از منسوبین سازمان تجزیه طلب و تروریستی را بهلاکت رساندند.

نیروهای مسلح ترکیه با انتشار اطلاعیه ای اعلام داشت، در پی ارزیابی گزارش دریافت شده، در ساعات 19 و 30 الی 20 و 28 دقیقه روز سه شنبه 28 فوریه در مناطق قندیل و آوشین – باسیان در شمال عراق عملیات هوایی ترتیب داده شد. در این عملیات 16 هدف متعلق به تروریستها از جمله مخفیگاه، غار و پناهگاه منهدم گردید.

بعد از فعالیتهای اکتشافی و تثبیت در منطقه، مشخص شد که در این عملیات 11 تروریست بهلاکت رسیده است.  خبرهای مرتبط