در عملیات سپر فرات 17 تروریست بهلاکت رسیدند

جنگنده های نیروی هوایی ترکیه 30 هدف داعش را منهدم کردند

672839
در عملیات سپر فرات 17 تروریست بهلاکت رسیدند

 

در عملیات سپر فرات که نیروهای مسلح ترکیه با هدف پاکسازی شمال سوریه از عناصر تروریستی به پیش می برد، 17 تروریست بهلاکت رسیدند.

براساس اطلاعیه نیروهای مسلح ترکیه، در 175 امین روز عملیات سپر فرات 224 هدف متعلق به سازمان تروریستی داعش مورد حمله قرار گرفتند.

جنگنده های نیروی هوایی ترکیه نیز 30 هدف داعش را منهدم کردند.

در عملیات هوایی و زمینی نیروهای مسلح ترک کنترل الباب در مقیاس وسیعی د دست گرفته شد.

در این میان در حمله داعش با خود روی بمبگذاری شده، 7 تن از سربازان ارتش آزاد سوریه شهید شدند.

در حمله داعش به پایگاه نظامی موقت در جنوب الباب نیز از ورود 8 تروریست حامل بمب به پایگاه جلوگیری شد.خبرهای مرتبط