افزایش درگیری ها در خط آتش بس آذربایجان ـ ارمنستان

ارتش ارمنستان مواضع آذربایجان را مورد هدف قرار داد

667904
افزایش درگیری ها در خط آتش بس آذربایجان ـ ارمنستان

درگیری ها در خط آتش بس آذربایجان ـ ارمنستان افزایش می یابد.

بمباران های ارتش ارمنستان با سلاح های سنگین در نتیجه مقابله به مثل آذربایجان متوقف گردید.

وزارت دفاع آذربایجان اعلام کرد : ارتش ارمنستان با استفاده از سلاح های سنگین مقررات آتش بس را نقض نمود.

مواضع آذربایجان در صفوف اول جبهه مورد هدف قرار گرفت.

ارتش آذربایجان به این حمله بلادرنگ پاسخ داد.

در نتیجه تیراندازی ارتش آذربایجان برخی تاسیسات متعلق به ارتش ارمنستان مورد هدف قرار گرفته و سربازان ارمنستان با دادن تلفاتی ناگزیر از عقب نشینی شدند.خبرهای مرتبط