مردم موصل برغم خشونت به خانه های خود باز می گردند

نیروهای ائتلاف و عراق از هوا و زمین اهداف داعش را در هم می کوبند

660286
مردم موصل برغم خشونت به خانه های خود باز می گردند

 

در درگیریهایی که در منطقه مواضع سازمان تروریستی داعش در غرب شهر موصل عراق فشرده شده است، 32 نفر جان خود را از دست دادند.

در حالیکه نیروهای ائتلاف اهداف داعش را از هوا مورد حمله قرار می دهند، در زمین بین نیروهای عراق و سازمان تروریستی درگیریهای شدیدی رخ می دهد.

داعش که در عرب موصل در تنگنا قرار گرفته اند، به حملات خمپتره ای به نیروهای عراق پاسخ می دهند. زنان و کودکان نیز در بین کشته شدگان در درگیریهای شدید قرار دارند.

در سنجار وابسته به موصل نیز شبه نظامیان شیعه حشدی شعبی به نیروهای پیشمرگه حمله کردند.

در حمله با خمپاره انداز به مواضع نیروهای پیشمرگه کسی کشته و یا مجروح نگردید.

حالگورت حکمت سخنگوی مطبوعاتی وزارت نیروهای پیشمرگه اظهار داشت، قبلا نیز حوادث مشابهی رخ داده و درصورت تکرار این حوادث پاسخ خواهیم داد.

حکمت تاکید کرد، حادثه را به اطلاع حکومت و نیروهای عراق رسانده ایم.

از سوی دیگر مردم موصل برغم خشونت سعی می کنند که به خانه های خود بازگردند.

بازگشت به بخش شرقی موصل که امنیت در آنجا تامین شده است، آغاز گردید.

بسیاری از پناهجویان در اردوگاههای حسن شام، خضر و دیبگه به خانه های خود باز می گردند.

جاسم الجاف وزیر مهاجرین و کوچ عراق نیز گفت، با سوق درگیریها به عرب موصل می تواند موج کوچ جدیدی شکل بگیرد.خبرهای مرتبط