آتش سوزی در چاههای نفتی القیاره همچنان ادامه دارد

این چاههای نفتی از سوی سازمان تروریستی داعش به آتش کشیده شدند

659817
آتش سوزی در چاههای نفتی القیاره همچنان ادامه دارد

آتش سوزی در چاههای نفتی القیاره عراق واقع در جنوب موصل اطفا نمی گردد.

سازمان تروریستی داعش 5 ماه قبل از فرار از این قصبه چاههای نفت خام القیاره را آتش زده بود.

اکیب های اطفا حریق و مقامات شرکت نفتی شمال وابسته به وزارت نفت عراق تاکنون موفق به اطفا حریق در 13 چاه نفتی شدند.

ولی علیرغم این حریق در 11 چاه نفتی همچنان ادامه دارد.

حکومت بغداد که از تکنولوژی عدم اطفا حریق آتش سوزی های بزرگ محروم می باشد، علیرغم عدم اعزام اکیب های تقویتی به منطقه نمی تواند آتش سوزی در چاههای نفتی منطقه را خاموش کند.

بعلت این آتش سوزی مهیب که عراق را با خسارت مالی میلیونها دلار مواجه ساخته است، دود سیاه و غلیظ ساکنین منطقه و بویژه کودکان را در جهتی منفی تحت تاثیر قرار می دهد.

مقامات شرکت نفت شمال اعلام کردند : که احتمالا داعش به هنگام عقب نشینی حداقل 30 بمب در این چاههای نفتی منفجر ساخته است.خبرهای مرتبط