اسامه ابو زید : ما بیش از حرف منتظر عمل هستیم

اسامه ابو زید یکی از مخالفین شرکت کننده در مذاکرات آستانه پیرامون سوریه : روسیه در زمینه برداشتن گام در زمینه آتش بس در سوریه تعهد داده است

658008
اسامه ابو زید : ما بیش از حرف منتظر عمل هستیم

اسامه ابو زید یکی از مخالفین شرکت کننده در مذاکرات آستانه پیرامون سوریه ضمن اشاره به مذاکرات دیروز با هئیت روسیه اعلام داشت : روسیه در زمینه برداشتن گام در زمینه آتش بس در سوریه تعهد داده است.

اسامه ابو زید چنین گفت : ما نه تنها حرفها بلکه در انتظار اجرائیات هستیم.

ابو زید با اشاره به اینکه امروز نیز به مذاکرات برای پایداری آتش بس اعلام شده به تاریخ 30 ام دسامبر ادامه خواهند داد تاکید کرد : تاکنون در زمینه متن پیش نویس نهایی مباحثاتی صورت گرفته است. ما هنوز متن پیش نویس را مشاهده نکردیم. به همین علت تا زمانیکه بطور رسمی به دست ما نرسیده، نمی توانیم در مورد اظهار نظر کنیم. متن پیش نویس به مطبوعات درز شده است ولی برای ما ماهیت بیانیه نهایی را ندارد.

ابو زید ضمن اشاره به اینکه ترکیه ، روسیه و قزاقستان برای موفقیت اجلاس تا آنجا که در توان دارند سعی و تلاش می کنند گفت : برای دستیابی به موفقیت بایستی گام های ملموسی برداشته شود. بزرگترین مانع بر سر راه موفقیت اجلاس ادامه موارد نقض آتش بس از سوی نیروهای رژیم اسد در مناطق مختلف کشور است. بویژه مردم این مناطق با تهدیداتی مانند شماها را به ادلب خواهیم فرستاد مواجه هستند.

ابو زید در رابطه با اینکه آیا اجلاس آستانه ادامه خواهد یافت یا خیر؟ تاکید کرد : ما برای دستیابی به هدف به اینجا آمدیم. تمدید و یا تمدید مذاکرات در صلاحیت کشورهای ضامن است. آنچه که برای ما مهم است، دستیابی به هدف است.

اجلاس آستانه از نظر گردهم آیی نمایندگان گروههای مخالف، رژیم اسد ، ایران و روسیه برای اولین بار در یک اجلاس بین المللی در طول جنگ 6 ساله در سوریه حائز اهمیت است.خبرهای مرتبط