دانشگاه قفقاز جمهوری آذربایجان منحل شد

دانشگاه قفقاز جمهوری آذربایجان که وابسته به سازمان تروریستی فتح الله گولن بوده و تحت اداره کرد دولتی درآمده بود، منحل شد

654205
دانشگاه قفقاز جمهوری آذربایجان منحل شد

دانشگاه قفقاز جمهوری آذربایجان که وابسته به سازمان تروریستی فتح الله گولن بوده و تحت اداره کرد دولتی درآمده بود، منحل شد. 

دانشگاه قفقاز با انتشار اطلاعیه ای کتبی اعلام کرد، دانشگاه با حکم مرکز بین المللی آموزشی بسته شد. 

جهت پیشروی روند یک کمیسیون تشکیل شده و حکم مربوطه در روزنامه رسمی به چاپ رسیده است. 

وزارت آموزش آذربایجان نیز اعلام کرد، مدیریت دانشگاه در این رابطه اطلاعاتی در اختیار وزارتخانه قرار داده است و از ترم زمستانی انتقال دانشجویان به دیگر نهادهای آموزش عالی تامین خواهد شد. خبرهای مرتبط