مرگ جوان 17 ساله فلسطینی بر اثر سکته قلبی در زندان اسرائیل

محمد بصیله فلسطینی تحت بازداشت در زندان اسرائیل به علت سکته قلبی جان خود را از دست داد

مرگ جوان 17 ساله فلسطینی بر اثر سکته قلبی در زندان اسرائیل

محمد بصیله فلسطینی تحت بازداشت در زندان اسرائیل به علت سکته قلبی جان خود را از دست داد. 

نبیل بصیله پدر این جوان 17 ساله فلسطینی در منطقه شهر قدیم قدس گفت، پلیس اسرائیل گفته است که پسرش به علت سکته قلبی جان خود را از دست داده است. 

بصیله از دو و نیم سال گذشته زندانی بوده و 6 ماه تا مرخصی او از زندان باقی مانده بود.خبرهای مرتبط