تخریب مواضع داعش در چهارچوب عملیات سپر فرات

عملیات سپر فرات وارد صد و سی و هشتمین روز شد

تخریب مواضع داعش در چهارچوب عملیات سپر فرات

بر اساس بیانیه صادره از سوی نیروهای مسلح ترکیه، طی 24 ساعت اخیر، 69 عضو سازمان تروریستی داعش از قدرت عمل ساقط شده است.

292 موضع داعش منهدم شده است.

در چهارچوب این عملیات، پناهگاهها، مواضع دفاعی و تاسیسات کنترل فرماندهی این سازمان تروریستی نیز از بین رفته است.

18 ساختمانی که به شکل موضع تسلیهات درآمده بود، 5 نقطه کنترل، 3 خودروی مسلح، دو ساختمان مرکزی و 7 ساختمان که به عنوان پناهگاه مورد استفاده قرار میگرفته است، تخریب شده است.

همچنین در مناطق الباب، قبر المقری، بزاغه و سفلانيه نیز عملیاتی هوایی ترتیب داده شده است.خبرهای مرتبط