دیدار نخست وزیر ترکیه با رئیس جمهور حکومت منطقه ای شمال عراق

دیدارهای نخست وزیر ترکیه در عراق ادامه دارد

دیدار نخست وزیر ترکیه با رئیس جمهور حکومت منطقه ای شمال عراق

بینالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه، در چهارچوب دیدار دوروزه اش از عراق، امروز در اربیل به سر میبرد.

بینالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه با نچیروان بارزانی رئیس جمهور حکومت منطقه ای شمال عراق گفتگوی دو جانبه انجام داد.

در این دیدار مسئله سنجار و مبارزه با ترور، مورد بررسی قرار گرفت.

مسائل اقتصادی نیز طی این دیدار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

آدرس بعدی ییلدیریم، دفتر نخست وزیری بود.

ییلدیریم نخست وزیرترکه با مسعود بارزانی رئیس جمهور حکومت منطقه ای شمال عراق، دیدار کرد.

بینالی ییلدیریم و مسعود بارزانی، سپس نیز در مقابل دوربینها، اجلاس مطبوعاتی مشترکی ترتیب خواهند داد.

گفتنی است، ییلدیریم در ضیافت شامی که مسعود بارزانی به افتخار وی ترتیب خواهد داد نیز شرکت میکند.خبرهای مرتبط