در حملات هوایی نیروهای ائتلاف 8 تروریست بهلاکت رسیدند

حمله هوایی در راه زمینی بین باب الهوا و سامادا  در نزدیکی گذرگاه مرزی جیلوه گوزو در شمالغربی سوریه ترتیب یافت

643017
در حملات هوایی نیروهای ائتلاف 8 تروریست بهلاکت رسیدند

 

در حملات هوایی نیروهای ائتلاف با پیشگامی امریکا در نزدیکیهای مرز سوریه با ترکیه 8 تن از منسوبین سازمانهای تروریستی مختلف بهلاکت رسیدند.

حمله هوایی در راه زمینی بین باب الهوا و سامادا  در نزدیکی گذرگاه مرزی جیلوه گوزو در شمالغربی سوریه ترتیب یافت.

براساس اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز دیده بان حقوق بشر سوریه در انگلستان، 8 شبه نظامی از قدرت عمل ساقط شدند.

خطاب ال کهتانی یکی از فرماندهان جبهه فتح وابسته به سازمان تروریستی القاعده یکی از کشته شدگان می باشد.

ابو عمر ال ترکستانی حامی رژیم سوریه و ابو معتسم ال دیر فرمانده شاخه لقاعده در سوریه نیز در حملات هوایی پهبادها کشته شدند.خبرهای مرتبط