توافق آنکارا و مسکو در مورد طرح آتش بس در سوریه

هدف این طرح، اجرای آتش بس در تمام مناطق درگیری میان رژیم بشار اسد و گروه های تروریستی خارجی طرفدارش با مخالفان است

639351
توافق آنکارا و مسکو در مورد طرح آتش بس در سوریه

بموجب اطلاعاتی دریافتی خبرگزاری آناطولی از منابع موثق ، حکومت های آنکارا و مسکو در پی آتش بسی که در مرکز شهر حلب سوریه اعلام شده و پس از آن امور تخلیه غیر نظامیان آغاز گردید، پیرامون طرحی برای اجرای مقررات آتش بس در سطح کشور سوریه به توافق رسیدند.

هدف این طرح، اجرای آتش بس در تمام مناطق درگیری میان رژیم بشار اسد و گروه های تروریستی خارجی طرفدارش با مخالفان است.

آنکارا و مسکو در چارچوب این توافق برای اجرای آتش بس میان طرف های درگیر در سوریه از نیمه شب امروز تلاش خواهند کرد، ولی گروه های تروریستی شامل این توافق نیستند.

در صورت اجرای موفق آتش بس، رژیم بشار اسد و مخالفان به رهبری ترکیه و روسیه در آستانه، پایتخت قزاقستان به مذاکرات سیاسی خواهند پرداخت.

این دو کشور به عنوان ضامن بر اجرای روند این مذاکرات در چارچوب روند انتقال سیاسی بر مبنای قطعنامه شماره 2254 شورای امنیت سازمان ملل نقش خواهند داشت.

آنکارا و مسکو برای اجرای مقررات آتش بس در نیمه شب امروز تلاش خواهند کرد.خبرهای مرتبط