بنیامین نتانیاهو: سرنخی دایر بر پایان درگیریها در سوریه وجود ندارد

نتانیاهو به افتخار روزنامه نگاران خارجی دفتر مطبوعاتی اسرائیل ضیافتی ترتیب داد

635274
بنیامین نتانیاهو: سرنخی دایر بر پایان درگیریها در سوریه وجود ندارد

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ادعا کرد، سرنخی دایر بر پایان درگیریها در سوریه وجود ندارد.

نتانیاهو اظهار داشت، نمی توانم راه حل صلح آمیزی که بتواند موقعیت قبل از جنگ در سوریه را تامین بکند، خیال بکنم.

براساس گزارشات مطبوعات اسرائیل، نتانیاهو در ضیافتی که به افتخار روزنامه نگاران خارجی دفتر مطبوعاتی اسرائیل ترتیب داد، سخنانی ایراد کرد.

نتانیاهو در پاسخ به سوالی گفت، در سوریه راه حلی مشاهده نمی کنم. بطور قطع سعادت تنها از آن سوریه نخواهد بود، هیچ تردیدی در این موضوع وجود ندارد. در رابطه با اینکه یک سوریه یکپارچه وجود خواهد داشت نیز شک دارم. در آنجا تله هایی وجود داشته و تصور نمی کنم که این تله ها از بین بروند.خبرهای مرتبط