نیروهای مسلح ترکیه با اطلاعیه ایی مردم الباب را مورد خطاب قرار داد

این اطلاعیه توسط هواپیماهای جنگی ترکیه در بین مردم منطقه پخش شد

628416
نیروهای مسلح ترکیه با اطلاعیه ایی مردم الباب را مورد خطاب قرار داد

نیروهای مسلح ترکیه که برای پاکسازی شمال سوریه از عناصر تروریستی روز 24 ام آگوست به عملیات سپر فرات آغاز نمود، با انتشار بیانیه ایی مردم منطقه الباب را مورد خطاب قرار داد.

در این بیانیه از مردم منطقه خواستار حمایت از عملیات نظامی سپر فرات شده و گفته شد : اجازه ندهید تا سازمان تروریستی داعش که خدمتکار شر و شیطان است، از شما سو استفاده کند.

در بیانیه مذکور که بوسیله هواپیماهای جنگی ترکیه در بین مردم منطقه توزیع گردید، چنین گفته شد : جمهوری ترکیه همواره درهای خود را بر روی برادران سوری و ارتش آزاد سوریه که برای پیروزی شما در مبارزه بر سر کسب آزادی و رفاه جانفشامی می کند با گذاشته و برای تامین صلح و آرامش و تامین امنیت در خاکهای شما با تمامی قدرت خود تلاش می کند.

به ما در رسیدن به این هدف یاری کنید و تا پاکسازی تروریستها از این مناطق برای اینکه در حین عملیات آسیب نبینید خانواده ها و کودکان خود را به مناطق امن منتقل کنید. با یاری رب تعالی پیروزی نزدیک است.خبرهای مرتبط