جنگنده های ترکیه اهداف داعش در شمال سوریه را درهم کوبیدند

ارتش آزاد سوریه کنترل راه زمینی الباب – منبج را در مقیاس بزرگی در دست گرفته است

جنگنده های ترکیه اهداف داعش در شمال سوریه را درهم کوبیدند
جنگنده های ترکیه اهداف داعش در شمال سوریه را درهم کوبیدند
جنگنده های ترکیه اهداف داعش در شمال سوریه را درهم کوبیدند

جنگنده های ترکیه اهداف داعش در شمال سوریه را درهم کوبیدند

 

در چهارچوب عملیات سپر فرات که با هدف پاکسازی شمال سوریه از عناصر تروریستی با پیشگامی ترکیه در 24 اوت آغاز شده است، آخرین تدارکات مربوط به پاکسازی الباب از سازمان تروریستی داعش انجام می گیرد.

ارتش آزاد سوریه کنترل راه زمینی الباب – منبج را در مقیاس بزرگی در دست گرفته است.

نیروهای مسلح ترکیه با انتشار اطلاعیه ای اعلام داشت، جنگنده های ترک 10 هدف متعلق به داعش در مناطق برات، باب، بزاگاه و زارزور را منهدم کردند.

سپر اسلحه، پناهگاه، 7 مقر فرماندهی و 3 پست بازرسی سازمان تروریستی امحا شد.

در 108 امین روز عملیات، ارتش آزاد سوریه که از سوی نیروهای مسلح ترکیه پشتیبانی می شود، کنترل اکثر نقاط مرکز مسکونی زارزور و راه زمینی الباب – منبج را در دست گرفته است.

یاریهای اداره وضعیتهای اضطراری و آفات طبیعی به پرسنل ارتش آزاد سوریه و غیرنظامیان ادامه دارد.خبرهای مرتبط