هزاران ترکمن با فرار از درگیریها در شهرستان طلعفر عراق به مرز ترکیه کوچ می کنند

هزاران طلعفری در حوالی رقه در حال حرکت به سوی عزز می باشند

هزاران ترکمن با فرار از درگیریها در شهرستان طلعفر عراق به مرز ترکیه کوچ می کنند

هزاران ترکمن با فرار از درگیریها در شهرستان طلعفر وابسته به شهر موصل عراق که تحت کنترل سازمان تروریستی داعش قرار دارد، از طریق مناطق میانی به سوریه به مرز ترکیه کوچ می کنند.

در پی آغاز عملیات نیروهای امنیتی عراق و شبه نظامیان شیعه علیه داعش، شبه نظامیان به نزدیکیهای طلعفر رسیده و نیروهای ارتش بنابه تصمیم حکومت در نظر بود وارد شهرستان بشوند، در انتظار مانده بودند.

در چهارچوب تحولات، در بین جمعیت اکثرا سنی طلعفر، نگرانی از انجام اقدامات انتقامجویانه مذهبی علیه خود و یا آسیب دیدن از درگیریها بین نیروهای عراقی و داعش افزایش یافته بود.

با این نگرانیها بخشی از ترکمنانی که طلعفر را ترک کرده اند، به شهرستان عزز در مقابل استان کیلیس سوریه رسیدند.

در حال حاضر حدود 10 هزار طلعفری به شهرستان عزز رسیده اند.

هزاران طلعفری در حوالی رقه نیز در حال حرکت به سوی عزز می باشند.  خبرهای مرتبط