با اطفای حریق وضعیت فوق العاده در اسراییل پایان یافت

بر اثر این آتش سوزی مهیب ده ها هزار نفر از ساکنان منطقه مجبور به ترک منازل خود شدند

619688
با اطفای حریق وضعیت فوق العاده در اسراییل پایان یافت

با اطفای حریق وضعیت فوق العاده در این کشور پایان یافت.

بر اثر این آتش سوزی مهیب ده ها هزار نفر از ساکنان منطقه مجبور به ترک منازل خود شدند.

"لوبا سامری" سخنگوی پلیس اسراییل گفت: دیگر هیچ کانون شعله وری وجود ندارد. آرامش حاکم شده است و بدین ترتیب وضعیت فوق العاده در کشور پایان یافته است.  

سامری با تاکید بر اینکه علاوه بر 20 هزار پلیس، تعداد زیادی از مامورین آتش نشانی و نیروهای نظامی نیز در عملیات اطفای حریق شرکت داشته اند، گفت: آتش سوزی در اسراییل و شمال قدس، دهها هزار هکتار اراضی را تبدیل به خاکستر کرد.

خشکی هوا و وزش بادهای شرقی نیز در گسترش حوزه آتش سوزی ها که از روز سه شنبه آغاز شده، نقش داشت.

در این آتش سوزی بیش از 133 نفر آسیب دیده و خسارت های مالی زیادی به منازل و مناطق حفاظت شده طبیعی وارد شد.

پلیس اسراییل 23 فلسطینی را به اتهام دست داشتن در ایجاد آتش سوزی عمدی بازداشت کرد.

با اطفای حریق وضعیت فوق العاده در این کشور پایان یافت.

بر اثر این آتش سوزی مهیب ده ها هزار نفر از ساکنان منطقه مجبور به ترک منازل خود شدند.

"لوبا سامری" سخنگوی پلیس اسراییل گفت: دیگر هیچ کانون شعله وری وجود ندارد. آرامش حاکم شده است و بدین ترتیب وضعیت فوق العاده در کشور پایان یافته است.  

سامری با تاکید بر اینکه علاوه بر 20 هزار پلیس، تعداد زیادی از مامورین آتش نشانی و نیروهای نظامی نیز در عملیات اطفای حریق شرکت داشته اند، گفت: آتش سوزی در اسراییل و شمال قدس، دهها هزار هکتار اراضی را تبدیل به خاکستر کرد.

خشکی هوا و وزش بادهای شرقی نیز در گسترش حوزه آتش سوزی ها که از روز سه شنبه آغاز شده، نقش داشت.

در این آتش سوزی بیش از 133 نفر آسیب دیده و خسارت های مالی زیادی به منازل و مناطق حفاظت شده طبیعی وارد شد.

پلیس اسراییل 23 فلسطینی را به اتهام دست داشتن در ایجاد آتش سوزی عمدی بازداشت کرد.خبرهای مرتبط