کمکهای انسانی هلال احمر ترکیه و آفاد به عراق، ارسال میگردد

ترکیه تاکنون 158 تریلی کمکی به عراق ارسال کرده است

کمکهای انسانی هلال احمر ترکیه و آفاد به عراق، ارسال میگردد

هلال احمر و ریاست کنترل آفت و وضعیت اضطراری، آفاد، به کسانی که در نتیجه درگیری های شهر موصل عراق، مجبور به فرار از خانه هایشان شده اند، دست یاری دراز کرد.

هلا احمر و آفاد، توسط 108 تریلی، به این منطقه کمکهایی ارسال نمودند.

این کمکها از طریق اربیل، میان اردوگاههای پناهندگان در اطراف موصل پخش خواهد شد.

این تریلی ها که از ترکیه ارسال گردیده اند، به اربیل منتقل میگردند.

در آخرین گروهی که ارسال گردید، 30 تریلی هلال احمر ترکیه و 78 تریلی آفاد جای داشتند.

واحدهای ارتش عراق، نیروهای پیشمرگه و مجاهدان نینوا که اکثر آنها در اردوگاه بعشیقه از سوی سربازان ترک، آموزش دیده اند، در عملیاتی که از روز 17 اکتبر برای پاکسازی موصل از سازمان تروریستی داعش، آغاز نموده اند، تاکنون، 50 تریلی به ارزش 3 میلیون دلار به منطقه اعزام کرده اند.

ترکیه تاکنون 158 تریلی کمک به عراق ارسال کرده است.خبرهای مرتبط