سه فلسطینی در نتیجه حمله اسرائیلی ها زخمی شدند

در کرانه غربی رود اردن، سه فلسطینی در نتیجه حمله ساکنین مراکز یهودی نشین زخمی شدند

604518
سه فلسطینی در نتیجه حمله اسرائیلی ها زخمی شدند

در کرانه غربی رود اردن، سه فلسطینی در نتیجه حمله ساکنین مراکز یهودی نشین زخمی شدند. 

هلال احمر فلسطین اعلام کرد، فلسطینیانی که در حال جمع آوری زیتون در روستای الجانیه در نزدیکی شهر رام الله بودند از سوی یهودیان ساکن مراکز یهودی نشین مورد حمله قرار گرفتند. 

در حمله اسرائیلی های ساکن واحد Talmon C 3 نفر که وضعیت یکی از آنها وخیم می باشد زخمی شدند. 

مجروحین در مجتمع بهداشتی رام الله تحت درمان قرار گرفتند. 

 خبرهای مرتبط