حمایت ترکیه از ثبات و امنیت ملی یمن

دیدار رویانی رئیس دولت مسئول از امور دیالوگ ملی یمن با لونت الر سفیر کبیر ترکیه در صنعا

حمایت ترکیه از ثبات و امنیت ملی یمن

یاسر عبدالله رویانی وزیر مسئول از اجرای دیالوگ ملی یمن اعلام داشت : ترکیه از ثبات و امنیت ملی در کشور متبوعش حمایت می کند.

بموجب گزارش صبا خبرگزاری رسمی یمن، رویانی وزیر مسئول از امور دیالوگ ملی یمن با لونت الر سفیر کبیر ترکیه در صنعا دیدار کرده است.

در این دیدار رویانی ضمن اظهار امتنان از حمایت ترکیه از روند سیاسی آغاز شده در یمن گفت : در دیدار با سفیر کبیر ترکیه به حمایت ترکیه از روند سیاسی در یمن و دوره انتقالی که با برگزاری کنفرانس دیالوگ ملی آغاز شده و حفظ امنیت ، ثبات و رشد و توسعه در یمن تاکید شده است.

وی همچنین از جامعه بین المللی خواستار حمایت از تلاش ها برای تامین ثبات و امنیت در یمن و یاری به پایان بخشی به اقداماتی که کشور را به کودتا سوق دهد گردید.

لونت الر سفیر کبیر ترکیه در صنعا نیز گفت : از مشروعیت قانون اساسی که منصور هادی رئیس جمهور یمن آن را تمثیل می کند، حمایت کرده و در کنار یمن جای دارند.خبرهای مرتبط