بارزانی:"در زمینه مبارزه با سازمان تروریستی داعش نیازمند حمایت ترکیه هستیم"

بارزانی در رابطه با عملیات آزادسازی موصل عراق از دست سازمان تروریستی داعش سخنانی ایراد کرد

بارزانی:"در زمینه مبارزه با سازمان تروریستی داعش نیازمند حمایت ترکیه هستیم"

مسعود بارزامی رهبر حکومت منطقه کرد شمال عراق، اظهار داشت، در زمینه مبارزه با سازمان تروریستی داعش نیازمند حمایت ترکیه هستند. 

بارزانی در رابطه با عملیات آزادسازی موصل عراق از دست سازمان تروریستی داعش سخنانی ایراد کرد. 

بارزانی با بیان اینکه "در مبارزه با داعش نیازمند حمایت ترکیه هستیم" گفت: "برای حمایت ترکیه نیازمند تایید حکومت بغداد هستیم." 

بارزانی افزود: "پیشمرگان وارد مرکز موصل نخواهند شد." 

برای آزادی موصل از دست سازمان تروریستی داعش، عملیاتی از سوی واحدهای ارتش عراق؛  نیروهای پیشمرگ و مجاهدین نینوا که از سوی سربازان ترک در ارد.گاه بعشیقه آموزش دیده بودند، در 17 اکتبر آغاز شده بود. خبرهای مرتبط