صدها مسیحی عراقی آزادسازی "قاراقوش" از دست داعش را با رقص و آواز جشن گرفتند

مسیحیان قاراقوش یکی از قدیمی ترین جوامع مسیحی در سطح جعان می باشند که جمعیت آنها در حدود 300 هزار نفر می باشد

صدها مسیحی عراقی آزادسازی "قاراقوش" از دست داعش را با رقص و آواز جشن گرفتند

صدها مسیحی عراقی آزادسازی "قاراقوش" توسط نیروهای عراقی از دست داعش را با رقص و آواز جشن گرفتند.

مسیحیان با تجمع در کلیسای "مر شیمون" در اربیل، خوشحالی خود از آزادسازی "قاراقوش" را که مرکز مسیحیان عراق می باشد، با روشن کردن شمع نشان دادند.

قاراقوش که در آگوست 2014 تحت سلطه داعش درآمده بود، در 15 کیاومتری موصل قرار دارد.

بدلیل مجبور شدن مردم به ترک خانه و کاشانه خود امروز در قاراقوش تنها 50 هزار تن زندگی می کنند که اکثریت آنها را مسیحیان تشکیل می دهند.

مسیحیانی که پس از اشغال قاراقوش توسط داعش مجبور به فرار به اربیل شده بودند، در انتظار بازگشت به زادگاه خود در کوتاهترین زمان ممکن می باشند.  

مسیحیان قاراقوش یکی از قدیمی ترین جوامع مسیحی در سطح جعان می باشند که جمعیت آنها در حدود 300 هزار نفر می باشد.   خبرهای مرتبط