عربستان یک شاهزاده را اعدام کرد

وزارت کشور عربستان سعودی از اجرای حکم اعدام یک شاهزاده خبر داد.

عربستان یک شاهزاده را اعدام کرد

وزارت کشورعربستان سعودی از اجرای حکم اعدام یک شاهزاده و عضو خاندان حاکم در این کشور خبر داد.

این شاهزاده ترکی بن سعود آل سعود نام دارد و به اتهام ارتکاب یک فقره قتل عمد اعدام شده است.

در عربستان سعودی، اعدام یک شاهزاده منتسب به خاندان سلطنتی آل سعود پدیده ای نادر تلقی می شود.
به گزارش ایرنا و به نقل از نشریه 'سبق' گفته شده است که این شاهزاده دریک نزاع دسته جمعی مشارکت داشته و یک شهروند سعودی را به قتل رسانده و با حکم دادگاه ریاض دیروز به دار آویخته شده است.
وزارت کشورعربستان سعودی در بیانیه خود آورده است که فرد اعدام شده پس از تعقیب و گریز از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده و پس از بازجویی و تأیید حکم از سوی دادگاه استیناف اعدام شده است.

 خبرهای مرتبط