عملیات ارتش مصر در شبه جزیره سینا

در عملیاتهای ارتش مصرعلیه گروههای مسلح در شبه جزیره سینا 2 سرباز جان خود را از دست دادند

عملیات ارتش مصر در شبه جزیره سینا

در عملیاتهای ارتش مصرعلیه گروههای مسلح در شبه جزیره سینا 2 سرباز جان خود را از دست دادند.

محمد سمیر سخنگوی ارتش مصر اظهار داشت، ارتش در برخی از نقاط منطقه شمال سینا عملیات ترتیب داده است.

سمیر با اشاره براینکه، در درگیریهای واقع در خلال عملیات 2 سرباز جان خود را از دست دادند، تصریح کرد، از گروههای مسلح نیز 6 نفر کشته شدند.

محمد سمیر گفت، بهمراه امحاء 16 پناهگاه و 11 مواد منفجره، 2 خودرو و 10 موتور سیکلت بصورت غیرقایل استفاده در آمدند.

ارتش و تشکیلات پلیس مصر از ماه سپتامبر سال 2013 بدین طرف در بسیاری از استانهای شبه جزیره سینا علیه عناصر تروریستی عملیات ترتیب می دهد.خبرهای مرتبط