در عملیات موصل نیروهای شیعی حضور نخواهند داشت

ترکیه قبلا به حکومت آمریکا هشدار داده بود که حضور نیروهای شیعی در عملیات موصل می تواند آغازگر جنگ های مذهبی صد ساله شود

در عملیات موصل نیروهای شیعی حضور نخواهند داشت

آمادگی ها در جهت آغاز عملیات پاکسازی موصل دومین شهر بزرگ عراق از عناصر داعش رو به پایان است.

اهداف داعش زیر آتش سنگین توپخانه نیروهای آمریکایی قرار دارد.

بر اساس اخبار واصله، تروریست های مستقر در شهر نیز چاههای نفت را به آتش کشیده اند.

در این میان منابع نخست وزیری اعلام کردند که هشدار آنها در جهت اجتناب از جنگهای مذهبی جدی گرفته شده و در عملیات موصل نیروهای شیعی حضور نخواهند داشت.

ترکیه قبلا به حکومت آمریکا هشدار داده بود که حضور نیروهای شیعی در عملیات موصل می تواند آغازگر جنگ های مذهبی صد ساله شود.

از سوی دیگر منابع نظامی ترکیه اعلام کردند، آنچه که هم اکنون در حال انجام است، فعالیتهای تنگ کردن محاصره بوده و آخرین مرحله قبل از آغاز عملیات اصلی می باشد.خبرهای مرتبط