عملیات ارتش آزاد سوریه در مبارزه با داعش

رهایی از سازمانهای تروریستی " داعش و پ ی د " تنها با همکاری سربازان ترکیه امکان پذیر است

573618
عملیات ارتش آزاد سوریه در مبارزه با داعش

تاحا آتراک فرمانده لشکر حلب ارتش آزاد سوریه اعلام داشت از سازمانهای تروریستی " داعش و پ ی د "  تنها در نتیجه مبارزه دو شا دوش با سربازان ترک می توان رهایی یافت.

آتراک ضمن اشاره به اینکه با عملیات سپر فرات در زمینه مبارزه با سازمان تروریستی داعش پیشرفت سریعی قید شده است گفت : ترکیه تنها کشوریست که تاکنون به معنی واقعی کلمه از ما حمایت و پشتیبانی کرده است. ما تنها سربازان ترکیه را در کنار خود می خواهیم.

وی ضمن اشاره به اینکه هواپیماهای جنگی آمریکا مواضع سازمان تروریستی داعش را مورد هدف قرار داده ولی نمی خواهند تا با سربازان آمریکایی در نبرد جنگی همراه باشند تاکید کرد : در حال حاضر ماموریت در منطقه چوبان بی را بر عهده گرفتیم. سربازان آمریکایی خواستند تا همراه ما بجنگند ولی ما قبول نکردیم. از یکسو از سازمان تروریستی " پ ی د " حمایت کرده و از سوی دیگر جنگ در کنار ما غیر قابل قبول است. ترکیه تنها کشوری است که از ما حمایت واقعی بعمل آورده است. ما تنها سربازان ترکیه را در کنار خود می خواهیم ببینیم.

فرمانده لشکر حلب ارتش آزاد سوریه ضمن اشاره به اینکه خواهان عدم موجودیت هیچ سازمان تروریستی در مرز سوریه و ترکیه هستند چنین گفت : اگر بتوانیم از " داعش و پ ی د " رهایی یابیم حل بقیه مسئله آسان خواهد بود. با مبارزه دوشا دوش سربازان ترکیه می توانیم از این سازمانهای تروریستی نجات یابیم. با عملیات سپر فرات 80 درصد خاکهای تحت کنترل داعش پاکسازی شد. داعش در روستاهایی که کنترل آنها را از دست داده از مردم بعنوان سپر زنده استفاده می کند.

تاحا آتراک با تاکید بر اینکه مین های جای سازی شده قوی ترین سلاح های داعش هستند گفت : این مین ها با حمایت سربازان ترکیه پاکسازی شده و فعالیت ها در این راستا ادامه دارد.

وی ضمن اظهار امیدواری از اینکه با پاکسازی تمامی مناطق تحت کنترل داعش مانند چوبان بی سوری های پناهجو با عبور از گذرگاه مرزی اونجوپنار به خاکهای خود بازگردند افزود : مردم این مناطق به کمک انسانی و بسیاری دیگر از یاری ها نیازمند هستند.خبرهای مرتبط