ترکیه، گوشت قربانی میان مردم افغانستان توزیع کرد

انجمن دیانت ترکیه همانند سال های گذشته، در عید قربان امسال نیز میان 2 هزار خانواده نیازمند افغانستانی گوشت قربانی توزیع کرد

ترکیه، گوشت قربانی میان مردم افغانستان توزیع کرد

مسئولان افغانستان اعلام کردند: انجمن دیانت ترکیه وابسته به سازمان امور دیانت کشور همانند سال های گذشته، در عید قربان امسال نیز میان 2 هزار خانواده نیازمند در ولایت فاریاب واقع در شمال افغانستان گوشت قربانی توزیع کرده است.

شکرالله یکی از افرادی که از بسته های گوشت قربانی انجمن دیانت ترکیه دریافت کرده است، گفت: دو سال است که نمی توانیم قربانی ذبح کنیم اما با تلاش ترکیه امسال نیز عیدمان رنگ واقعیت به خود گرفت.

گفتنی است توزیع گوشت از سوی بسیاری ازانجمن های ترکیه ای در افغانستان تا پایان عید قربان ادامه خواهد داشت.خبرهای مرتبط