تعداد سوری هایی که به جرابلس بازگشتند به 1900 تن رسید

سوریه ای ها از اینکه عید قربان را در جرابلس و در کنار خانواده و بستگان خود سپری می کنند، بسیار خوشحال هستند

571037
تعداد سوری هایی که به جرابلس بازگشتند به 1900 تن رسید
cerablus'a dönüşler sürüyor.jpg

تعداد سوری هایی که به جرابلس بازگشتند به 1900 تن رسید.

در چارچوب عملیات سپر فرات که با هدف پاکسازی شمال سوریه از عناصر گروههای تروریستی آغاز شده است، تعداد سوری هایی که به جرابلس بازگشتند به 1900 تن رسید.

سوریه ای ها از اینکه عید قربان را در جرابلس و در کنار خانواده و بستگان خود سپری می کنند، بسیار خوشحال هستند.

بخشی از سوریه ای هایی که با فرار از جنگ داخلی این کشور به ترکیه پناهنده شده اند، در سومین روز عید قربان جهت بازگشتن به کشور خود به استانداری غازی آنتپ مراجعه کردند.

این افراد که 1900 نفر بودند و اکثریت آنها را زنان و کودکان تشکیل می دادند، از گذرگاه مرزی قارقامیش و پس از انجام کنترل های امنیتی به جرابلس بازگشتند.

این افراد در صورت درخواست و پس از انجام امور قانونی مربوطه می توانند از جرابلس به زادگاه خود بروند.خبرهای مرتبط